hegn

Jordbrugsbachelor

Kristian Kølln

Tlf: 62 23 12 53
Mobil: 40 71 13 44
E-mail: kk@agronatur.dk


 
  Forside Vildtpleje Naturplaner Biotopplaner Om AgroNatur
 
Projekter

I perioden 2003-2007 har AgroNatur deltaget i 4 naturplansprojekter i samarbejde med Patriotisk Selskab.

  1. Hagenskov Gods: Naturplaners betydning for den fremtidige forvaltning af godslandskaber. Se planen her
  2. Tranekær Naturplanslaug: udarbejdelse af Naturplaner for Tranekær Gods og 6 tilstødende ejendomme. Se planerne her
  3. Hverringe Gods: Naturplaner som forvaltningsværktøj i en bæredygtig godsdrift. Læs mere her
  4. Gyldensteen Gods: Naturplaner med fokus på markvildtets vilkår. Se planen her

Gennem deltagelse i pilotprojekter om Naturplaner, har AgroNatur opnået stor erfaring i alle faser af projektarbejdet. Fra udvikling af ideoplæg og udarbejdelse af ansøgning, over gennemførelse af projektets aktiviteter til afrapportering og afvikling af forskellige formidlingsaktiviteter.