Jordbrugsbachelor

Kristian Kølln

Tlf: 62 23 12 53
Mobil: 40 71 13 44
E-mail: kk@agronatur.dk
 
  Forside Vildtpleje Naturplaner Biotopplaner Om AgroNatur
 
Målrettet rådgivning om natur- og vildtpleje

Jeg startede AgroNatur i 2003, med henblik på at fungere som brobygger mellem det effektive land- og skovbrug og natur- og vildtplejen.
Det er samtidig mit ønske at kunne fungere som inspirator og sparringspartner for jordbrugere og andre, som ønsker at optimere natur- og vildtplejen på deres ejendom.
Læs også mine artikler.

Kristian Kølln, AgroNatur

Kristian Køln:

2011-2013

Professionsbachelor i Jordbrugsvirksomhed/Miljø og Natur, Dalum Landbrugsskole.
Implementering af forvaltningsplan for agerhøns. Se rapport
Integrering af markvildtforvaltning i fremtidenslandbrug Se rapport

2011-

Frivillig vildtplejerådgiver for Danmarks Jægerforbund
Rådgivning om natur- og vildtpleje gennem ejendomsbesøg, markvandringer og forskellige info-arrangementer samt identificering af og kontakt til potentielle markvildtslav på Fyn.

2009 Bidraget til tema om Biotopplaner i JÆGER
2008 Medlem af bestyrelsen for LAG Svendborg www.lag-svendborg.dk
2003-2004 Diplomuddannelse Naturplanskonsulent, Vildtforvaltningsskolen på Kalø
2001-2002 Jordbrugsteknolog Miljø & Natur, Nordisk Landbrugs Akademi
1994-2001 Arbejdet med landbrug og planteavlsforsøg
1991-1993 Agrarøkonom, Næsgaard Agerbrugsskole
1985-1991 Landbrugselev ved forskellige typer landbrug i Danmark og England

AgroNatur:

 
2011-2013 Selvstændig Skovarbejder, Juliegaard, Skårup
Forskellige opgaver i forbindelse med kulturpleje og oparbejdning af juletræer samt pleje af grønne områder og forefaldende skovarbejde
2009-2010

Udarbejdet Biotopplaner for:
Tranekær Gods
Charlottenlund gods
Skjoldemose Gods
Selleberg

2009 Udarbejdelse af projektansøgninger til ”grøn investeringspulje” for Patriotisk Selskab
2008 Studietur til Østengland. Se billeder herfra
2008 Udarbejdet projektoplæg og ansøgning til naturplansprojekt på Glænø i Skælskør Fjord

2007

Censor på Naturplansprojekter på Dalum Landbrugsskole

2003-2007 Deltagelse i 4 pilotprojekter om Naturplaner i samarbejde med Patriotisk Selskab:

2006-2007

Udarbejdelse af Naturplan for Gavnø Jagtvæsen

2006 Udarbejdet 3 Naturplaner i forbindelse med Bedriftsrådgivning for:
Tiselholt Gods, 5882 Vejstrup
Høkilde, 5762 Vester Skerninge
m.fl.
2006 Udarbejdet 3 Naturplaner for Skovdyrkerforeningen FYN i forbindelse med Bedriftsrådgivning
2006 Godkendt til udarbejdelse af tilskudsberettigede Naturplaner i forbindelse med Bedriftsrådgivning
2004 -

Medlem af landsdækkende netværk for naturplanskonsulenter

I hele perioden: - løbende opdatering af viden gennem deltagelse i kurser, studieture, møder og konferencer ved Dansk Landbrugsrådgivning og Vildtforvaltningsskolen på Kalø.
- Dyrker veludviklet netværk indenfor natur- og vildtforvaltning
2003 Momsregistreret 1/9 2003