Biotopplanen giver mulighed for udsætning af 7 fasaner eller agerhøns pr ha
 
  Forside Vildtpleje Naturplaner Biotopplaner Om AgroNatur
 
Biotopplaner

Optimer vildtplejen

Biotopplanen er en god mulighed for at få optimeret vildtplejen, så ejendommens jagtmuligheder og øvrige herlighedsværdier forøges.
Hvis du ønsker at udsætte mere end 1 fasan eller agerhøne pr ha, skal du inden 1. maj det år udsætningen ønskes foretaget, have udarbejdet og implementeret en Biotopplan for din ejendom.

Pleje og udvikling af biotoper

En Biotopplan er en plan for pleje og udvikling af ejendommens biotoper, for at sikre levesteder for de vilde dyr og fugle på landbrugsarealerne, sideløbende med udsætningen af fasaner og agerhøns. De forskellige tiltag i Biotoplanen har en pointangivelse pr 100 meter eller areal og der skal samles minimum100 point for at opnå muligheden for at udsætte 7 fasaner eller agerhøns pr ha.

Biotopplanstiltagene kan bla være:

- Forskellige vildtvenlige tiltag på tilbageværende brakarealer.
- Pleje af eksisterende hegn og remiser.
- Etablering af nye hegn, remiser og vådområder.
- Etablering af vildtagre.
- Skovrejsning.
- mm

Resultatet

Efter at Biotopplanen er indsendt til Skov- & Naturstyrelsen og tiltagene er implementeret, har du mulighed for at udsætte op til 7 fasaner eller agerhøns pr ha på din ejendom. Biotopplanen skal herefter anmeldes til Skov- og Naturstyrelsen hvert år inden d. 1. maj og efter behov opdateres.

Hjælp til udarbejdelse af biotopplan

AgroNatur udarbejder en Biotopplan der er målrettet din ejendom og dine ønsker til den fremtidige udsætning af vildt samt natur- og vildtpleje. Agronatur tager sig således af udarbejdelsen af hele din biotopplan eller dele heraf:
- Ejendomsbesøg med drøftelse af mulige tiltag
- Udarbejdelse af biotopplansskema samt beskrivelse af biotopplans-
  ejendommen og tiltagene der indgår i Biotopplanen.
- Korttegning
- Gennemgang af den færdige Biotopplan.
- Vejledning i optimal udførelse af de valgte tiltag
- Opfølgning og opdatering af biotopplan.