Biotopplanen giver mulighed for udsætning af 7 fasaner eller agerhøns pr ha
 
  Forside Vildtpleje Naturplaner Biotopplaner Om AgroNatur
 
Artikelarkiv

Markvildtforvaltning

Oplæg til Kapitel 6. Marknaturplanen – markvildtlavenes styringsredskab i Slutrapport INTERREG Fehmern bælt, (Maj 2013)
Læs rapporten www.vildtforvaltning.eu

Artikel om forbedring af markvildtets vilkår på www.jagtmagasinet.dk
(April 2013) Læs artiklen side 16.


Biotopplaner


Tema om Biotopplaner
Jæger 6/7 2009: Læs hele artiklen…

Bedre forhold for vildtet
Landbrug FYN, august 2009: Læs hele artiklen…

Naturplansprojekter

Tiselholt gods:

Kombineret pleje af drift og herligheder.
(Landbrug FYN, september 2007) Læs hele artiklen…

Hagenskov Gods:
Naturplaners betydning for den fremtidige forvaltning af godslandskaberne - Hvordan skabes der samspil mellem det effektive landbrug og en fornuftig forvaltning af natur, landskaber og kulturminder? (By & Land, september 2004) Læs hele artiklen…

Tranekær Naturplanslaug:
Naturplaner - Driftslederens værktøj til en effektiv natur- og vildtpleje (Landbrugslederen, december 2004) Læs hele artiklen…

Naturplaner i landbruget. Hvordan kan en naturplan bruges til at skabe samarbejde og synergieffekt
(Agrologisk, september 2005) Læs hele artiklen…

Hverringe Gods
Godsdrift og naturplaner. Naturplan med fokus på medarbejderinddragelse.
(Effektivt Landbrug, oktober 2006) Læs hele artiklen…

Gyldensteen Gods
Naturplan med fokus på agerhøns og harer
(Maskinbladet, august 2007) Læs hele artiklen…

Natur- og Vildtpleje
Jagtmagasinet:
Aktuel natur- og vildtpleje.
Forårsforenmmelser (Jagtmagasinet maj 2008) Læs hele artiklen…
Vintersysler. ( Jagtmagasinet februar 2008) Læs hele artiklen…

Rødkilde ATV salg:
ATVen som mobilt og effektivt værktøj i natur- og vildtplejen.
(marts 2008) Læs hele artiklen…

Om AgroNatur og Kristian Kølln

Studietur til England
Naturpleje for markvildt – studietur til Østengland.
(Landbrug FYN, august 2008) Læs hele artiklen…


Jordbrugsteknolog og selvstændig Naturplanskonsulent.
Hvordan skaber man selv sit drømmejob?
(Den Grønne Linie - JID, april 2004) Læs hele artiklen…